AGEL Finans og Forsikring | Bedrift finansiering
Kom og ta del i Hortens mest levende, kreative og inspirerende miljø. I samme lokaler finner du også Grønt Gründerhus, som er en spennende satsning innenfor nyskaping av grønn teknologi.
veksthuset, innovasjon, vekst, grønt skifte, miljø, grunder, gründerhus, innovasjonshus, horten, hortenlove, horten havn, gjengangeren, electronic coast, innovation, nytenking, nyskaping, iverksettere, kreativitet, kreative fellesskap, business, ide, ideer, forretningside, samarbeid, grønn teknologi, det grønne skiftet,
17301
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17301,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Vi tilbyr finansiering av driftstilbehør, kjøretøy og båter.
De fleste typer driftstilbehør kan finansieres, slik at man slipper bruke oppsparte midler. Mange bedrifter velge leasing, da investeringene/ eiendelene ikke fremkommer i regnskapet som gjeld.

Finansiering | Bedrift

Bedrifteiere har fokus på inntekter og kostnader. Den største utfordringen er for mange kostnadstyring, særlig med fokus på alternativer for å få redusert drifts kostnadene og derved bedre resultatet.

Finanskostnader kan være en stor post i regnskapet, eller likviditeten er anstrengt. I slike sammenhenger kan valg av finansieringsform for drifts- og anleggsmidler være et viktig element å se nærmere på. Kassakreditt er en kostbar finansiering. Ta kontakt for en gjennomgang!

Ønsker du finansiering til din bedrift? AGEL har bred kunnskap om gode finansieringsløsninger, og våre tjenester er gratis for deg som kunde. Vi hjelper deg å vurdere de beste låne- og leasingproduktene, ut ifra ditt behov.

[/vc_row]
Låneprodukter | Bedrift

I’m a fashion designer who specialises in print designs and combining fabrics. My designs have been sold all over Europe and the USA and I have worked with some of the biggest designers in the industry.

Finansiering | Bedrift

I’m a fashion designer who specialises in print designs and combining fabrics. My designs have been sold all over Europe and the USA and I have worked with some of the biggest designers in the industry.

Leasing | Bedrift

Du bør tenke leasing om bedriften din ønsker å disponere sine ressurser smartere. Leasing betyr at finansieringselskapet kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til deg mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom.
Alle driftsmidler som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan leases. Du har full bruksrett til objektet og kan bruke dette til å skape inntekter for din virksomhet.
Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år; med andre ord så fordeles utgiftene til den perioden investeringen gir høyest og sikrest avkastning, og før vedlikeholdskostnadene blir for store.
Leasing er rett og slett en fleksibel form for finansiering.
Og et godt alternativ til lån.

Alle virksomheter kan benytte leasing; uansett næring og størrelse på virksomheten.
Med leasing får dere økt handlefrihet, fordi den frigjør driftskapital, og kostnadene fordeles over den tiden objektet benyttes. Du kan finansiere inntil hundre prosent av utstyret. Dere vil oppnå bedre utnyttelse av pantesikkerheten, fordi det kun tas pant i selve gjenstanden som leases. Dermed blir også bedriftens nøkkeltall bedre.
AGEL tar hånd om etableringsprosessen mot leverandør; til oppgjør og skifte av leasingsobjekt. Du vil erfare at både fakturaadministrasjon, budsjettering og regnskapsarbeid blir enklere.
Det er kun den månedlig leien du trenger å forholde deg til, og denne kostnadsføres direkte.
Leasing kan gi en skattemessig fordel, og i tillegg slipper du å forskuttere merverdiavgiften.
Leasing er enkelt.

Leasing er en attraktiv finansieringsform for en lang rekke kapitalvarer og driftsmidler, og du kan i prinsippet lease alle gjenstander som er utskillbare som egne enheter. Vi har løsninger for de aller fleste former for kapitalvarer og driftsmidler; enten det er maskiner, utstyr eller transportmidler.

  • Varebiler/Personbiler/Transportmidler – biler, lastebiler, tilhengere, trucker, etc.
  • Anleggsmaskiner – gravemaskiner, dumpere, hjullastere, etc.
  • Produksjonsutstyr – samlebånd, pakkemaskin, CNC-maskiner, etc.
  • Landbruksmaskiner – traktorer, såmaskiner, skurtresker, etc.
  • IKT utstyr -og kontormaskiner – data, kopimaskiner, etc.
  • Industri – trucker, container, produksjonsmaskiner, etc.
  • Helse/velvære – tannlegestoler, medisinsk utstyr, trimutstyr, etc.

Kontakt oss når du vurderer å lease. Leasingavtalen ordner i AGEL.

Vil du bli kontaktet?

Fyll ut kontaktskjemaet, så vil en av
våre rådgivere kontakte deg om litt, eller
ring oss på: +47 907 51 754

Agel Finans & Forsikring

Industriveien, 0374 Revetal |
+47 907 51 754 |

E-post: Fyll ut kontaktskjemaet